Dokument

Hyresavtal skrivs ut i 2 exemplar, lämnas ifyllda i samband med visning av lokalen

Närvarolista skriv ut och förvara i baren, samtliga närvarande ska finnas listade

Dukning exempel

Städanvisningar finns även som anslag i köket