Välkommen till Druidgården

Ringstrandska villan, eller Druidgården som den också kallas, stod klar 1899 är centralt belägen med knappa 300 meter till Umeå stads kyrka och gångavstånd till Rådhustorget. Den byggdes för jägmästare Nils G Ringstrand – sedermera landshövding – och hans familj. Ett par av rummen på bottenvåningen användes som skogskontor. 1969 köptes huset av Logen Orion som i sin tur äger Druidgården Umeå AB, och kallas därför i folkmun ofta ”Druidgården”.

På övre våningen i det anrika trähuset finns numera en trivsam festlokal, möjlig hyra för mindre och större sällskap. Från festlokalen har gästerna utsikt över Döbelns park och Länsresidenset. Under fliken ”Om lokalen” kan du läsa mer om Druidgårdens faciliteter. Genom att titta under fliken ”Bokningsförfrågan” får du besked om festlokalen är ledig den dag du önskar hyra den.

Många festligheter har genom åren hållits i Druidgården, allt från små kalas till större bröllop och disputationsfester. Här finns en stor festsal samt mindre anslutande rum med bl.a. bardisk och olika sittgrupper. En hiss underlättar för dem som inte kan gå i trapporna – men också för leverans av mat och dryck. Det stora köket är väl utrustat.

Följande text kan läsas på en tavla i lokalen:

På byggnadsritningarna av år 1898 kallas huset ”Villa Ringstrand”. Det byggdes som bostad år Mo & Domsjö Aktiebolags dåvarande skogschef, jägmästare Nils Ringstrand, som 1923-31 var landshövding i Västerbottens län.

Me sin nationalromantiska karaktär står byggnaden som en särpräglad individ bland många trähus som uppfördes i Umeå  efter branden 1888. Huvudbyggnaden och den östra delen av gårdshuset ritades av Gustaf Lindgren – en på sin tid mycket namnkunnig stockholms-arkitekt. Betecknande för byggnadsstilen är de höga taken och de många gavlarna och takfallen. En paragraf i stadens byggnadsordning tillät inte så hög takresning i förhållande till husbredden, men byggnadslov beviljades på dispens av landshövdingeämbetet den 27 februari 1899.

Huvudbyggnadens exteriör är föga förändrad. Invändigt visar bottenvåningen bäst byggnadens ursprungliga inredning och rumsplan. Genom flyttningen av trapphuset 1948-49 och andra ombyggnader har övervåningens rumsindelning förändrats. Även gårdsbyggnaderna, som ger gården dess fina slutna karaktär, har väl bevarat sina ursprungliga drag. Den äldsta östra delen innehöll förutom stallar, vagnbod och förråd även bostad åt kusken. Mot Döbelnsgatan tillbyggdes ett annex i anslutande stil år 1907 för att bereda plats år Mo & Domsjös kontor. På 1910-talet var där två rum upplåtna för Umeå stads första scoutförening.

Betydande musikaliska traditioner är förknippade med huset Storgatan 67. I huset bodde nämligen Wilhelm Peterson-Bergers syster Gerda, gift med förvaltare Torsten Hellström den legendariske teaterpappan, som tillika var en av de livligaste i arbetet för Västerbottens läns hembygdsförening och en av skaparna av Gammlia. Otaliga är de gånger Peterson-Berger suttit vid flygeln och låtit sin musik ljuda i detta hus, där stadens druidbröder nu samlas till sina möten.

A. Nordlander
Skrivare

Druidgården i Umeå